oktober 2009: Nieuwe uitgave

Met getrokken dolken tegenover het Bestaande, haar verdedigers en haar valse critici & andere teksten

aiferricorti.png

Naast deze tekst werden in dit boek ook opgenomen:
- Ja maar, wat willen jullie nu eigenlijk?
- De ongewensten
- Aan de zwervenden
- Vechten tegen de repressie: geconditioneerde reflex of vrijwillige beweging?
- In open lucht - Aantekeningen over de repressie en haar vormen

"We kunnen ervoor kiezen om niet te handelen en dat is de mooiste reden om het wél te doen. Als we de kracht van alle daden waartoe we in staat zijn in onszelf verzamelen, zal geen enkele baas ons ooit kunnen beroven van de mogelijkheid om te weigeren. Wat we zijn en wat we willen, begint met een nee. Daaruit komt de enige reden voort om op te staan `s ochtends. Daaruit komt de enige reden voort om gewapend over te gaan tot de aanval op een orde die ons verstikt.

Aan de ene kant is er het bestaande, met haar gewoontes en zekerheden. En aan de zekerheid, dat sociale gif, kan men sterven.

Aan de andere kant is er de opstand, het ongekende dat openbarst in ieders leven. Het mogelijke begin van een overdreven praktijk van vrijheid."


september 2009: Nieuwe uitgave

Victor Serge - De Weerspannige - Het sociale lichaam van de autoriteit raken

cover_de_weerspannige.png

“En dus?
Noch gehoorzamen noch bevelen.
Noch meester noch slaaf; erbuiten!
De angstvalligen antwoorden: “Maar dat is niet mogelijk!” Niets is mogelijk volgens die mensen. Dat ze dan maar wachten op hun Messias en dromen over hemelse paradijzen of idyllische steden van de toekomst…”

Met vlammende pen schetste Victor Serge onder de naam Le Rétif, De Weerspannige, aan het begin van de 20ste eeuw het onverzoenbare strijdparcours van het anarchistische individu. Niet alleen tegen de autoriteit van de meesters, maar al even scherp tegen de berusting van de slaven. Hij neemt de kapitalisten, maar ook de arbeidersbeweging op de korrel; maakt brandhout van de kuddementaliteit en het religieuze geloof in al haar vormen; richt zijn vizier op diegenen die de oorlog plannen maar bekritiseert evenzeer de miljoenen soldaten-proletariërs die zich laten bedriegen door de vaderlandsliefde. Zonder omhalen plaatst hij daartegenover de anarchistische individualiteit die zonder illusies en zonder compromissen hier en nu vecht om zichzelf te worden - een leven van strijd tegen de Autoriteit en de Kuddementaliteit.


oktober 2008: Nieuwe uitgave

Incognito: ervaringen die de identificatie tarten

incognito.png

Dit boek gaat over onderduiken. Een aanval in het donker, een sprong in de geheimzinnigheid van het incognito, een parallelle dimensie waarin zelfs hetgeen wat gezegd kan worden toch vaak niet gezegd wordt. Omwille van discretie, angst of omdat men denkt dat het niet relevant is. Of omwille van voornamelijk politieke redenen, zoals dat in sommige milieus en in de ergste gevallen gebruikelijk is. Maar zelfs een vluchtige blik toont dat de wereld van mensen die in de clandestiniteit zitten geen verlaten wereld is; integendeel, ze wordt bewoond door levende wezens, ervaringen en ideeën die heel dicht bij de onze liggen in zowel de meest ellendige als fascinerende aspecten van onze levens, dicht bij onze meest hartstochtelijke verlangens en gepassioneerde dagdromen.

(Uit de Inleiding tot Incognito, ervaringen die de identificatie tarten, oktober 2008)


mai 2008: Nouvelle publication

Où en sommes-nous? Recueil de textes de Miguel Amorós

Recueil de plusieurs articles et comptes rendus des causeries écrits par Miguel Amorós. Ils traitent de l'histoire contemporaine espagnole, de la technologie et des rapports sociaux, du lien entre les luttes contre les nuisances, de l'histoire de la lutte des classes et de la critique des différentes formes qui peut prendre l'aliénation moderne, y compris la fausse contéstation. Les traducteurs ont aussi rédigé une vaste introduction qui pose clairement les limites des textes d'Amorós.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License