Catalogue

COPEL, tunnels et autres apports de Groupes Autonomes
suivi par Groupes Autonomes de Valence durant la seconde moitié des années 70
Brochure - 60 p. - 2008

Miguel Amorós
Où en sommes-nous
Recueil de textes et vaste introduction par les traducteurs.
Brochure - 88 p. - 2008


En néerlandais

Belgrado Pedrini
Wij waren rebellen, wij waren bandieten
Boek - 148 p. - 2006

Het feest is voorbij
Lille2004: ontwapening en pacificatie van een stad
Boek - 124 p. - 2006

Alfredo M. Bonanno
Vernietig het werk, vernietig de economie
Brochure - 80 p. - 2006

Alfredo M. Bonanno
De anarchistische spanning
Brochure - 66 p. - 2008

Anoniem
Met getrokken dolken tegenover het Bestaande, haar verdedigers en haar valse critici
Brochure - 78 p. - Eerste uitgave in 2004, herwerkte versie in 2007

De Angry Brigade - communiqués en chronologisch overzicht
Brochure - 80 p. - 2006

Revolutionaire Anti-Racistische Actie - communiqués
Brochure - 76 p. - 2006

De Eén-meigroep - Internationale Revolutionaire Solidariteitsbeweging
inleiding van Albert Meltzer en chronologisch overzicht
Brochure - 80 p. - 2006

COPEL, tunnels en andere bijdragen van Autonome Groepen
Brochure - 35 p. - 2007

Daniela Carmigiani, Aldo Perego, Pierleone Porcu en Alfredo M. Bonanno
Revolutionaire Solidariteit
Brochure - 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License