Informele organisatie en opstandige strijd

Vertaalde teksten uit Insurrection, anarchistisch blad uit de jaren '80
Een groot deel van deze teksten werd in het Italiaanse gebundeld in het dossier Affinità e organizzazione informale, Edizione Anarchisme, mei 1996

Download de brochure (A5 formaat)


Informele organisatie en opstandige strijd

Waarom opstand?
De strijd gaat door...
Naar een post-industrieëel kapitalisme
Verspreide aanval, verspreide sabotage

Naar een nieuwe projectmatigheid
Strategie en methodes
Anarchisten en actie
Sociaal conflict

Een kwestie van klasse
Het deel en het geheel

Voorbij de synthese-structuur
Voorbij syndicalisme voorbij arbeiderisme
Opstand
De affiniteitsgroep
Autonome basisgroepen
Informele organisatie

Geweld en geweldloosheid
De morele splijting
Illegaliteit
Internationalisme
Tegen ecologie
Tegen technologie


Brand elk politiek perspectief plat
elk cultureel alternatief
Ontdek je subversieve individualiteit
Laat je niet manipuleren door de gedragscodes
van de normaliseerders en de disciplineerders

Claim je individuele autonomie als een vertrekpunt
voor de volledige omverwerping van de bestaande maatschappij

Doorbreek de gekooide beelden die gedicteerd zijn door de media
Laat je verbeelding vrij dansen
voorbij taboes en verboden

Het spektakel versiert zichzelf met lijken
dompelt de realiteit onder in structurele spoken
bevriest de passie en het leven
binnen het geprefabriceerde scenario van terreur
die zoals gangreen haar dodenlied verspreidt

Dit zien uiteenspatten zal voor hen geen leuk zicht zijn

Vrijheid vraagt de ongelimiteerde vernietiging van macht

De vernietiging van hun wereld
gesmeed op de ketenen van opoffering
en lijden van miljoenen mensen

Leven is rebelleren en nemen wat ons toekomt.

uit: Insurrection, nummer 4, mei 1988

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License