Sociaal conflict

Terwijl de botsing met onderdrukking en uitbuiting voortduurt, moet de strijd direct zijn en gebaseerd zijn op permanent conflict. Elke poging om met de institutionele krachten te bemiddelen leidt tot de uitverkoop van het potentieel voor revolutionaire strijd.

Terwijl de situatie van vandaag alsmaar moeilijker te verdragen wordt, wordt het belangrijk om te beseffen dat de houdingen van verzoening en compromis serieuze schade toebrengen aan de ontwikkeling van de revolutionaire strijd.

Als we onze situatie willen veranderen, kunnen we niet langer doorgaan met ideologie. We moeten de relaties binnen de uitbuiting en repressie onderzoeken en niet-gereserveerd actief deelnemen aan de strijd. We moeten precieze objectieven uitzoeken en ze versterken met methodes die een subversieve strategie in zich dragen die in staat is het globale project van proletarische zelfbevrijding te uiten.

Permanente conflictgerichtheid kan alleen maar gerealiseerd worden op basis van een correcte evaluatie van het kapitaal en de Staat en hun rol in het sociale conflict.

Als anarchisten weten we dat, hoewel vele mensen naar betogingen gaan, de sociale kwestie niet kan opgelost worden door bemiddeling met de instituties. Dit zou kunnen leiden tot een evolutie van de samenleving maar vermijdt hoe dan ook de noodzakelijke vernietiging van alle structuren van overheersing. Een correcte analyse toont ons de nood tot gebruik van geweld aan. De bazen zullen niet spontaan opgeven wat ze bezitten. Het enige dat effectief zal zijn is de georganiseerde materiële sterkte die proletariërs ter hunner beschikking hebben.

Dat dit onze salon-intellectuelen bang maakt is niet nieuw. Hun doel is om hun privileges te bewaren en het noodzakelijk destructieve gedeelte van het anarchistische revolutionaire project dat niet erg aangenaam is voor vele liberale democraten te verbergen.

Zij leveren het kwade element uit dat de klassenhaat die de slechte passies en de sociale oorlog de vrije loop laat, aanstookt. Dit perspectief wordt gedemoniseerd door zij die hun eigen persoonlijke rust willen beschermen, de idioten van de beweging die de deugden van geweldloosheid, pacifisme,… torsen. Zij die daar niet mee akkoord zijn en die zichzelf niet identificeren met hun praktijken, worden afgeschilderd als het gewelddadige en intolerante deel van de beweging die de regels van het spel nog moeten leren.

In realiteit zijn geweldloosheid, pacifisme en tolerantie zeer nuttig voor de bazen, en zeker niet voor de uitgebuitenen wiens sociale omstandigheden in schril contrast staan met de concepten van onderwerping. De democratie is een verfijnd systeem van overheersing, te verkiezen boven de meeste dictaturen - maar daarom rechtvaardigt het nog niet het compromis.

In deze dimensie moet conflictgerichtheid gezien worden als een permanent element in de strijd tegen zij die aan de macht zijn. Een strijd die dit element ontbeert eindigt met ons te duwen in de richting van bemiddeling met de instituties, van gewenning aan de gewoontes van vertegenwoordiging en van geloof in een illusoire emancipatie die ten uitvoer wordt gebracht door parlementaire decreten, tot op het punt dat we actief deelnemen aan onze eigen uitbuiting.

Dit is wat er aan het gebeuren is.

Het democratische conflict nodigt de uitgebuitenen uit om passief te zijn en vertrouwen te hebben in hun ‘leiders’ tot op het punt van lijdzaamheid. Maar revolutionairen weigeren om hun ideeën en acties te laten verwateren door het humanitaire gezeik van de reformisten.

Er is geen enkele synthese mogelijk tussen de heerser en de overheerste, tussen de uitbuiter en de uitgebuitene. Onze logica leidt naar de afschaffing van één van de twee termen. Om dit te bereiken, moeten we de permanente conflictgerichtheid uitbreiden. Elke ervaring in het dagelijkse leven wordt geldig als het naar buiten gebracht wordt als deel van een antagonistische strijd die zich openlijk en gewelddadig richt tegen de huidige stand van zaken.

P.P.

uit: Insurrection, nummer 4, mei 1988.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License